Het Nut van Leidend Team in Verandertrajecten

Voorafgaand aan een veranderingstraject is het bijzonder nuttig om belangrijke stakelholders zitting te laten nemen in een Leidend Team....