Positieve instelling helpt bij verkoopsucces

Een positieve instelling is bepalend voor verkoopsucces. Maar wat is het geheim dan? Rolidentificatie, overtuigingen en een gezonde dosis...

Het Nut van Leidend Team in Verandertrajecten

Voorafgaand aan een veranderingstraject is het bijzonder nuttig om belangrijke stakelholders zitting te laten nemen in een Leidend Team....