Waarom uitstellen heel normaal is maar ook funenst

Uitstelgedrag heeft een koppeling met de waarde die je toekent aan taken. Waarom je een sportabonnement afsluit en nooit gaat sporten en je...