Weet wat je oproept!

Views:
346
Tags:
Verkoop


Emoties zijn zichtbaar. Wie bloost, verdrietig is of zich schaamt zal dat zeker tonen. Als salesprofessional moet je je daarvan bewust zijn.  Zeker wanneer je merkt dat je vraag een reactie oproept welke de normen en waarden van je gesprekspartner met voeten treedt.

Je moet je dus bewust zijn wat je voorkeursstijl is van communicatie én wat het oproept. Immers een van de vooronderstellingen is: de betekenis van je communicatie is de reactie die oproept. De een benadert het gesprek rationeel terwijl de ander het gesprek juist op zoek gaat naar de relatie. Om maar twee uitersten te noemen. Feedback op je stijl van communicatie roept dan ook emotionele en fysiologische reacties op. Op zich is het niet verkeerd om je aan te passen. Echter wat vaker voorkomt is dat de salesprofessional ‘blokkeert.’ Beseffen en benoemen van de emoties en gevoelens loskomen in een dergelijke stressvolle situatie is het begin van bewustwording en leidt tot cognitief leiderschap.