Waarom mensen niet willen veranderenIVPEO zoekt kennis en deelt deze: Interessante onderzoeken, afwijkende meningen of gewoon leuk om te weten. We schrijven artikelen die zowel de mens als de organisatie beïnvloeden op het gebied van overtuigingen, organisatiekunde en psychologie. We hopen je hiermee van dienst te zijn.

Vandaag: waarom mensen niet willen veranderen

Overtuiging vs Rede

Een van de oorzaken waarom mensen niet in beweging willen komen is cognitieve dissonantiereductie (Festinger, 1957). Wie een verschil ervaart waar hij is en waar hij zou willen zijn, ervaart stress. Anders gezegd: er is een spanningsveld tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Mensen proberen deze ervaring voor zichzelf te rechtvaardigen, negeren of te bagatelliseren. Het ter discussie stellen van een overtuiging roept veel weerstand op.

Strategieën

Onderzoek toont aan dat ze vooral erg handig zijn in het bedenken van strategieën die weinig of geen inspanning kosten en met zo min mogelijk verandering gepaard gaan (Dowd, 1999, Elkon & Leippe, 1986). Zo kun je in plaats van je best te doen om alsnog je doel te halen, dit doel naar beneden bijstellen. Ook het negeren van de nadelen van de huidige situatie en het benadrukken van de voordelen, een geliefde manier om niet aan het werk te hoeven gaan. Uitspraken die je dan vaak hoort: Het is goed zoals het is, laat het los en ‘accepteer het nu maar en oordeel niet. Verandering wordt niet bevorderd maar eerder ontmoedigd. We moeten de diepte in, onderzoeken waar het schuurt en pijn doet om in beweging te komen. Anders blijven we excuses verzinnen waarom we niet veranderen of niets aan een situatie doen.

Uitspraken die verandering tegen houden

  • Ik haal mijn target niet want de markt is weerbarstig
  • Ik ben een perfectionist dus vandaar dat mijn plannen nog niet klaar zijn
  • We moeten eerst nog onze veranderstrategie goed laten landen

 

IVPEO

IVPEO zoekt kennis en deelt deze: Interessante onderzoeken, afwijkende meningen of gewoon leuk om te weten. We schrijven artikelen die zowel de mens als de organisatie beïnvloeden op het gebied van overtuigingen, organisatiekunde en psychologie. We hopen je hiermee van dienst te zijn.