Steun belangrijk voor welslagen veranderingenVoordat je überhaupt een veranderplan gaat presenteren is belangrijk om de steun te vragen van de directie en management.

Zij zijn het die jou moeten helpen door congruent dezelfde boodschap te verkondigen. We benadrukken dat veranderplannen twee onderdelen moeten bevatten, a) ze moeten gebaseerd zijn op solide financiële data, markttrends, e.d (harde feiten) en, b) een verhaal en of beelden dat de aandacht trekt en dus zorgt voor emotionele betrokkenheid (voelen).

We adviseren de betrokkenen om de onvoorwaardelijke steun naar elkaar uit te spreken. Samen moeten zij in de organisatie een beeld uitstralen van eenheid en daadkracht. Een van de meest effectiefste middelen om dit te doen is door periodiek meetings te organiseren om de voortgang van het veranderplan te bespreken en daar waar nodig aan te passen. Nodig je manager en zeker ook de directie uit om hierbij ook aanwezig te zijn bij deze meeting Dit is belangrijk voor de steun voor jouw plannen maar ook een signaal de groep.