Self Serving BiasIVPEO zoekt kennis en deelt deze: Interessante onderzoeken, afwijkende meningen of gewoon leuk om te weten. We schrijven artikelen die zowel de mens als de organisatie beïnvloeden op het gebied van overtuigingen, organisatiekunde en psychologie. We hopen je hiermee van dienst te zijn.

Vandaag: 'het ligt niet aan mij..'

Self Serving Bias

Een van de oorzaken waarom mensen niet in beweging willen komen is Self Serving Bias oftewel het probleem buiten je zelf plaatsen. Wie een verschil ervaart waar hij is en waar hij zou willen zijn, ervaart stress. Anders gezegd: er is een spanningsveld tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Mensen proberen deze ervaring voor zichzelf te rechtvaardigen, negeren of te bagatelliseren. Het ter discussie stellen van een overtuiging roept veel weerstand op.

Self Serving Bias is dus een truukje om de oorzaak van de fouten het liefst buiten zichzelf leggen en positieve zaken aan zichzelf toeschrijven. Gedragsverandering is alleen mogelijk wanneer iemand een lage Self Serving Bias heeft: Als het fout gaat, ligt het aan mij. Maar tegelijkertijd: wie altijd alle fouten aan zichzelf toeschrijft, wordt depressief. De Self Serving Bias werkt dus eigenlijk als een krachtig psychisch antidepressivum. Heel handig om met lastige situaties om te gaan, vooral niet aan de slag te gaan en de dingen laten zoals ze zijn. Het toepassen over Self Serving Bias is dus soms nuttig maar deze mag niet te hoog zijn. Daarnaast moet iemand weer wel beschikken over een hoge Self-Efficacy; hij moet ervan overtuigd zijn dat hij zijn problemen kan oplossen.

Hoge Self Serving Bias

  • Het ligt toch echt aan jou
  • Verandering?, Leuk voor ze moeten eerst de plannen op order hebben
  • Waarom ik nu altijd?

 

IVPEO

IVPEO zoekt kennis en deelt deze: Interessante onderzoeken, afwijkende meningen of gewoon leuk om te weten. We schrijven artikelen die zowel de mens als de organisatie beïnvloeden op het gebied van overtuigingen, organisatiekunde en psychologie. We hopen je hiermee van dienst te zijn.