Model Bateson en Dilts: goed in te zetten bij veranderingenAls we een verandering willen dan is goed om deze laag voor laag te behandelen. Iedere laag kent zijn eigen overtuigingen, overwin je deze dan zul je merken dat de transitie beter geborgd wordt.

Het model van Bateson wil weergeven hoe wij als mensen zijn ‘georganiseerd', hoe onze psyche is opgebouwd, waarbij de elementen die hoger in de piramide staan altijd invloed uitoefenen op de lagere niveaus. De Logische niveaus werden geïntroduceerd door de antropoloog Gregory Bateson (1972, 1979). In de Unified Field Theory ontwikkelde Robert Dilts de logische niveaus van leren van Bateson verder uit. De theorie van de logische niveaus van leren (ook wel de logische niveaus van verandering en de logische niveaus van denken) gaat ervan uit dat er 6 logische overtuigingsniveaus zijn, waarin we leren (veranderen) en functioneren.

Het model laat toont ons dat het aanleren van nieuw gedrag effectief kan zijn, mits op hogere niveaus de drijfveren en overtuigingen en capaciteiten dat nieuwe gedrag ondersteunen. Dit betekent ook dat wanneer er een nieuwe overtuiging wordt aangenomen of wanneer een drive extra versterkt wordt, er zeker nieuw gedrag zal ontstaan. Dit model geeft dus een mooi inzicht in het belang van interventies op hogere niveaus dan dat van gedrag of verandering van omgeving. Het geeft een antwoord op de vraag waarom mensen wel nieuwe vaardigheden leren, maar ze dan nog niet toepassen.

Logische niveaus werkt dus als volgt: een hoger logisch niveau organiseert informatie op onderliggende niveaus. Verandering op een lager niveau kan veranderingen op een hoger niveau teweegbrengen. Echter verandering op een hoger niveau zal veranderingen op lagere niveaus teweeg brengen.

Met dit bovenstaande artikel heb ik mijn kennis met je willen delen over de veranderingen in ons vakgebied. Vind je het artikel interessant en waardevol? Deel dit artikel dan met je netwerk. Heb je vragen of aanvullende suggesties? Ik verneem het graag van je.