GeloofVeel verandertrajecten verlopen moeizaam. Processen worden besproken echter zelden de overtuigingen. In dit artikel staan we stil wat een overtuiging is.

Weerstand

Een overtuigend verhaal van de directie is vaak niet genoeg om een werkwijze en dus gedrag te veranderen. De noodzaak tot veranderen moet door mensen worden gezien, zodat er een emotionele prikkel ontstaat om dingen voor elkaar te krijgen. Deze combinatie van logica en emotie vormt de kern van succes maar ook van de ellende. Mensen zijn routineus in handelen. Het biedt houvast. Een wrede verstoring (door omstandigheden) daarvan leidt meestal tot enorme weerstand omdat zij blijkbaar veel te verliezen hebben. Daarnaast hebben mensen een sterke behoefte aan zekerheid. Interessant én uitdagend om juist de weerstand te onderzoeken. En hier toont de ware professional zijn kwaliteit.

Structuur

Mensen hebben nu eenmaal een aantal overtuigingen en op basis daarvan is hun wereldbeeld gebaseerd. Deze pilaren weghalen kan leiden tot ineenstorting van hun wereldbeeld. En wat er voor in de plaats komt weten ze niet of het werkt. Als u als directielid deze weerstand onderzoekt zult u ontdekken dat deze gebaseerd zijn op ervaringen. Vanuit deze ervaringen zijn conclusie getrokken welke weer in relatie staan met hun criteria. Met andere woorden: een overtuiging is opgebouwd uit een structuur. Deze is dan ook (a) een ervaring, (b) conclusie en (c) criteria of ook wel kernwaarden genoemd. Hierover in gesprek gaan en deze door middel van verbale judo te (reframen) krijgen uw medewerkers vrij snel in de gaten dat ze het cognitief steekspelletje niet van u kunnen winnen. Want van alleen blije verhalen over veranderingstrajecten en daarbij behorende beloftes, daar zitten uw mensen niet op te wachten. Ze moeten het geloven en dan zien ze het! Pak de overtuigingen aan!

Voor meer informatie over het doorvoeren van veranderingen verwijzen wij u graag naar ons programma Verandermanagement met Overtuigingen