Bewustzijn LeiderHet is van  belang dat leiders van zowel grote als kleine organisaties de moeite nemen om hun innerlijke theater te verkennen.

Het is de moeite waard om dit te doen simpelweg omdat mensen klagen dat er een grote discrepantie is tussen wat leiders zeggen en wat ze doen. Die discrepantie is diep geworteld in het gebrek aan bewustzijn bij die leiders van hun eigen psychologische drijfveren en stemmingen (innerlijk theater). Hierdoor zijn ze gevangen van de verborgen krachten die hun beslissingen en gedrag bepalen. Zolang leiders en volgers zich niet bewust zijn van de inhoud van hun innerlijk theater, blijven ze gemengde en tegenstrijdige boodschappen uitzenden. Het naar boven halen van deze onbewuste patronen kan onaangenaam zijn, angstaanjagend en zelfs verwarrend. Een stap verdergaan, het script van het eigen innerlijk theater veranderen, is nog ingrijpender. De mate waarin men bereid is tot verandering verschilt van persoon tot persoon. Macht is dikwijls de bepalende factor. Veel meer dan hun ondergeschikten, zijn leiders geneigd excuses te verzinnen om niet aan hun disfunctionele gedrag te werken. Het feit dat leiders hun tekortkomingen gemakkelijk op anderen afreageren, hen de schuld geven van slechte prestaties en verstoorde communicatie, maakt zo'n vermijdingsstrategie nog verleidelijker.

Om werkelijk grip te houden en effectief te zijn, moeten leiders de werkelijkheid nemen zoals deze is. In alle gevallen betekent dit het accepteren dat een dergelijk proces tijd kost. Maar die tijd is welbesteed: het vergroten van het persoonlijk bewustzijn en leren hoe men zijn donkere zijde kan hanteren, is een feite een daad van zelfopoffering; het doel is niet alleen persoonlijke voldoening, maar ook het welzijn van collega's en van de organisatie.