Angst voor succesSucces doet iets met mensen. Vanuit de grijze massa vallen zij op. Succes heeft vele vrienden en ogenschijnlijk weinig vijanden. Maar het pad van succes gaat gepaard met diepe dalen en een hele hoop slachtoffers.

Succes

Sucesvolle mensen. Wie kent ze niet? En hoe verbaasd zijn we wanneer we horen dat zij privé het tegenovergestelde zijn. Succes hebben kan ertoe leiden dat deze mensen, grotendeels, onbewust gaan denken dat de roem, het aanzien en het geluk op een of andere manier zullen gaan schaden. Jodie Foster zei ooit in een interview: ‘ik wacht nog steeds op het moment dat iemand binnenkomt en zegt: het feestje is voorbij. Je bent ontmaskert.‘ Misschien hebben ze het idee dat familieleden en vrienden hen aardiger zullen vinden als ze gewoon doen dan doen ze als gek genoeg.  Neurotische managers kunnen niet loskomen van het onbewuste gevoel dat succes onvermijdelijk zal leiden tot schuld en vergelding. Het gevolg is van deze dubbele gevoelens dat zij denken dat ze bedriegers zijn. Het gevolg is dat zij neigen tot perfectie, last hebben van uitstel en de weigering tot delegeren. Hun gevoelens hebben een praktisch nut:  ze stellen hen in staat om hun prestaties buiten hun bewustzijn te houden waardoor ze met hun dubbele gevoelens over succes kunnen leven.

Angst voor kritiek

De angst voor succes neemt over het algemeen toe als een manager de stap omhoog maakt. Het kan dus best zijn dat managers in het middenkader goed functioneren. Ze presteren in feite onder hun kunnen vanwege de angst. Zodra ze in de buurt komen van de top, wordt de angst om ontmaskerd te worden steeds groter en sterker. In mijn gesprekken met deze mensen komt vaak naar voren dat zij hun angst projecteren op medewerkers. Op een haast sadistische wijze eisen zij het hoge werktempo. Rapporten en verslagen worden in den treuren steeds weer aangepast en iedere bladzijde wordt grondig geanalyseerd. Presentaties worden uitgesteld. Kritiek wordt gezien als ontmaskering van hun kunnen. Het innerlijk zeker weten dat ze een bedrieger zijn. Maar daarover later meer...

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.