Accreditatie

Als organisatie staat IVPE/O trainingen ingeschreven in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Dit betekent dat de daartoe verrichtte audit aangaande o.a. ethische code, examenreglement, organisatorische afspraken met positief resultaat is afgerond. www.CRKBO.nl